ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69.6 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61.8 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 54.2 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน