ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 53.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 47.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 42.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน