ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน