ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน