ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 51.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 33 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน