ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน