ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61.25 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 53.75 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 46.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน