ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.2 เงิน 15  
16 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69.6 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 52.8 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 51.6 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
21 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน