ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
25 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
26 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน