ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน