ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
23 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน