ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
19 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
20 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน