ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.75 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.5 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.25 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.5 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60.5 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน