ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.5 เงิน 8  
10 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปราณีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน