ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน