ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน