ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน