ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน