ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
9 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
12 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
13 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
14 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
15 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
16 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
17 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
19 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
20 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
21 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน