ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน