ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน