ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน