ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
25 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
26 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน