ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน