ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 56 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 55 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 55 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 55 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 51 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 51 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 49 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 49 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 46 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 42 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 37 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน