ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 51 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 48 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่แมะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 43 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน