ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน