ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน