ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.6 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน