ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน