ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.6 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน