ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.2 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.4 เงิน 14  
15 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.2 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.2 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน