ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.67 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.67 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน