ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.33 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.67 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน