ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนกมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.25 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.75 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.25 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.5 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน