ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปางมะโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน