ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.15 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.35 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.35 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.88 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71.7 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.9 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65.1 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน