ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.2 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.1 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57.9 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน