ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.1 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62.28 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
18 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน