ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนกมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 25  
29 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน