ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
12 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน