ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน