ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.75 เงิน 5  
7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.25 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69.75 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
21 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน