ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน