ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.66 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.66 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน