ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 41 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 39 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 34 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน