ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน