ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน