ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน