ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
16 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
17 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
18 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
19 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
20 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
21 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน